Açıklama

Avusturya Bankacılık Kanunu (BWG) uyarınca açıklama

§ BWG Madde 5 Par. 1 Şekil 6 ila 9a ve 28a Par. 5 Şekil 1 ila 5 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri için Yeterlilik Koşulları

İcra Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile kilit fonksiyonların sahipleri için yasal Uygunluk ve Uygunluk gereklilikleri, uygunluk değerlendirmesinin ilkelerini açıklayan Banka'nın iç kılavuzu ("Uygunluk ve Uygunluk Kılavuzu") temelinde değerlendirilir. Aynı şekilde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yanı sıra kilit görevlerde bulunanlar için de Fit & Proper eğitimleri düzenlenmektedir.

 

§ 29, 39c BWG - Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi

VakıfBank'ta denetim kurulunun bir aday gösterme veya ücretlendirme komitesi oluşturulmamıştır (§§ 29, 39c BWG).

 

39b ve c Bankacılık Kanunu ve § 39b Bankacılık Kanunu Eki - Ücretlendirme Politikası ve Ücretlendirme Komitesi İlkeleri

Bankacılık Kanunu'nun Ek 39b ve 39c Bölümleri hükümlerine uyum, ilgili ücretlendirme politikasını denetleyen VakıfBank Denetim Kurulu tarafından sağlanır ve ücretlendirme uygulamalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında kullanılan Ücretlendirme Politikası tarafından yönetilir.

 

64 par. 1 şekil 18 ve 19 BWG - Şubeler ve aktif karlılığına ilişkin yıllık mali tablo dipnotlarında genişletilmiş açıklamalar

BWG Bölüm 64 (1) (18) ve (19)'da listelenen tüm finansal bilgiler, web sitemizden indirilebilen VakıfBank Faaliyet Raporu'nda bulunabilir.

CRR'ye göre açıklama

575/2013 (CRR) sayılı Tüzüğün (AB) 431-455. Maddeleri uyarınca yapılan açıklama aşağıdan indirilebilir.

tr_TRTR